KEYWORD_1  KEYWORD_1  KEYWORD_1

Chia tách doanh nghiệp

Chia tách doanh nghiệp

 Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể được chia thành một số công ty cùng loại. Hội đồng thành ...

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

 Việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo quy định sau đây: Thủ tục giải thể doanh nghiệp Thủ tục giải thể doanh nghiệp 1. Thông qua ...

Điều kiện và thủ tục tách công ty

 - Vấn đề bạn đọc Nguyễn Thanh Thư hỏi được quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều 22 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh ...